PEFC skeemi dokumendid

PEFC Metsamajandamise ja Tarneahela standardid on laiapõhjalised. Neid luues
kaasatakse valdkonna parimaid spetsialiste ja ühiskonna erinevaid huvigruppe.
Standardi loomisel arvestatakse ka vastava valdkonna ajakohaste ja usaldusväärsete uuringutega.

PEFC Eesti metsasertifitseerimise skeemi moodustavad mitmed standardid ja korrad. Metsaomanikule on kõige olulisem metsamajandamise standard, puidutöötlejale tarneahela standard. Audiitorile aga nõuded sertifitseerimisele. Ka PEFC kaubamärkide kasutamisele on kehtestatud omad reeglid. 

Standard suunab omanikke metsa majandamisel arvesse võtma majanduslikke, ökoloogilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte.
 

Tarneahela tutvustus

PEFC skeemi ajakohastamine

PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi ajakohastatakse iga 5 aasta tagant. Metsasertifitseerimise kriteeriumid vaadatakse läbi koos paljude metsade jätkusuutlikust majandamisest ja kasutamisest huvitatud osapooltega. PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi ajakohastamiseks moodustatud töörühma ülesanne oli läbi vaadata PEFC metsamajandamise kriteeriumite sisu ja tagada nende vastavus rahvusvahelistele PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. Uued standardid võeti vastu 04.05.2022 ja hakkasid kehtima 04.05.2023.a. Järgmise korralise revisjoniga alustame 2027.aasta kevadel.

Skeemi ajakohastamisega seotud dokumendid

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 13.01.23 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 09.01.23 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi konsensuse saavutamise 01.06.22 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 01.06.22 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC EST 1003:2022 30-päevase avalikustamise tagasiside aruanne vaata faili

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi konsensuse saavutamise 27.04.22 koosoleku päevakava, protokoll ja otsus

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 27.04.22 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 14.04.22 koosoleku päevakava  ja protokoll

PEFC EST 1003:2022 metsamajandamise standardi 60-päevase avalikustamise tagasiside aruanne vaata faili

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 09.02.22 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 26.01.22 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 13.01.22 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 24.05.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise  töörühma 30.04.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 14.04.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise  töörühma 06.04.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 05.04.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 29.03.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 26.03.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 17.03.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 03.02.21 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 17.12.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 09.12.20  koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 02.12.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 18.-19.11.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 04.11.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 21.10.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 08.10.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 16.-17.09.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 03.06.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 27.05.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 20.05.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 06.05.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 06.05.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 03.04.20 koosoleku päevakava ja protokoll

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma 10.03.20 koosoleku päevakava, protokoll ja ettekanne

EMSNi juhatuse otsus töörühma moodustamise kohta

PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma liikmed

PEFC Eesti Rahvuslik Metsamajandamise Standard

2010 aasta PEFC rahvusvaheline standard – inglise keeles

2018 aasta PEFC rahvusvaheline metsamajandamise standard – inglise keeles

2018 aasta PEFC rahvusvaheline metsamajandamise standard

Standardi koostamisettepanek

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu standardite kohta arvamuste kogumise ja laekunud arvamuste käsitlemise kord

PEFC standardi koostamise põhimõtted

PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi ajakohastamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 2019.a metsanduse programmi projekti nr 16814 raames „Eesti PEFC metsasertifitseerimise skeemi kaasajastamine ja osapooltele tutvustamine“.