Hulgi- ja jaemüüja

Paku puidust tooteid ja kasuta pakendeid, mis on pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest! Nõudlus kasvab serditud puidust toodete järele. Tarbija teadlikkus suureneb. Sinul on võimalus müüki kasvatada.

Hulgi- ja jaemüüja saab kasutada PEFC märgist oma turunduses tasuta. Märgis on targa müüja tööriist. See on võimalus hoolida inimese ja maailma tervisest ning toimida sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena. PEFC märgise kasutamiseks sõlmi kaubamärgileping.

PEFC märgis näitab, et puidust toode pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest.

Jätkusuutlikult majandatud metsade puitu kontrollitakse vastavalt PEFC standarditele alates hetkest, mil noor taim kasvama pannakse. Jälgitav on toote teekond metsast ja tootmisest kuni lõpptarbijani välja.

PEFC märgise mõte on metsade ja looduse hoidmine ja säästlik kasutamine.

Märgis on targa jae- ja hulgimüüja turunduse tööriist

PEFC tootevälist (off-product) märgist saavad hulgi- ja jaemüüjad kasutada turunduses.

Näiteks esitlustel, kodulehel, digiturunduses ja meedias, trükistel, arvetel, visiitkaartidel, meiliallkirjas, seminaride ja kampaaniate materjalidel.

Kuidas toimib?

Kasulikud lingid

Genereeri märgis

Vaata märgisega
toodete fotosid

Otsi PEFC-märgisega tooteid Eestis

Mis on puidu tarneahel?