EMSNist lähemalt

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on 20 aastat aidanud kaasa vastutustundliku metsanduse teostamisele Eestis.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) ülesanne

on metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, tekstiili-, paberi-, pakendi- ja teiste puitu kasutavate tööstuste, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkuse tõstmine vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) põhikiri

EMSN on maailma suurima metsasertifitseerimise süsteemi – PEFC esindaja Eestis. Ühtlasi ollakse PEFC kaubamärgi ainuesindaja Eestis. Loe rahvusvahelise PEFC kohta: www.pefc.org

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on sõltumatu, mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mis loodi 1999. aastal. PEFC edendab säästvat metsandust sõltumatu kolmanda osapoole sertifitseerimise kaudu. EMSN asutati 29. oktoobril 2001.aastal Eesti erametsaomanike initsiatiivil ja teiste sidusrühmade osavõtul.

PEFC märgis tootel või pakendil

annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

PEFC Metsamajandamise standard on loodud vastavalt Eesti oludele ja on kooskõlas rahvusvahelise PEFC standardiga. See on laiapõhjaline dokument, mille väljatöötamiseks kaasatakse erinevaid ühiskonna huvigruppe. Loe standardi ja koostamise kohta enam. Standardi elluviimine tagab PEFC nõuete järgimise metsade majandamisel. Tõendab puiduhankijale, et puit pärineb säästvalt majandatud metsast. Kinnitab, et PEFC-märgisega puidu ja puidutoodete päritolu on võimalik tõendada tarneahela igas etapis. Loe enam tarneahela sertimise ja tarneahela standardi kohta siin

EMSN-i tegevusteks on:

EMSN järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit. Koodeksiga saab lähemalt tutvuda SIIN.


Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) sai rahastuse kahele KÜSK'i projektile:

  • Projekt „MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu arengustrateegia ja tegevusplaani koostamine“. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu arengustrateegia aastateks 2019-2025 ning tegevusplaani väljatöötamine aastateks 2019-2022. Projekt viidi ellu ajavahemikus 01.04.2019 kuni 31.07.2019 ning KÜSKi toetus oli 3 970 eurot.