Sertimine

PEFC tarneahela ettevõtete sertimine on vähebürokraatlik ja inimlik.      Sert on mõeldud igas suuruses ettevõtetele, kes kasutavad tootmise, väärindamise ning turustamise etappides puitu. Puitdetailide tootjatest palkmajade ja pakenditeni.

Sertifikaat näitab, et kasutatav puit pärineb kestlikult majandatud metsadest. See on puidu katkematu ja kontrollitud teekond metsast tarbijani. Inimesele on PEFC märgis kvaliteedi ja hoolimise tunnuseks ning ostuotsuse tegemise aluseks. Ettevõtjal on oluline roll keskkonda säästvate tarbija vajaduste ja väärtuste muutmisel.

Mis kasu tekib ettevõttele tarneahela serdist?

Tarneahela sertimisest

See on protsess, mis eeldab ettevõtte tahet ja koostööd audiitoriga. Siinjuures rõhutame – PEFC tarneahela  sertimine on vähebürokraatlik ja inimlik. Ei ole liigseid nõudmisi ja lisadokumentide täitmist.

PEFC tarneahela serte on kaks: individuaalsert ja grupisert.

Mis on grupisert?

Grupiliikmed võivad olla emaettevõte ja tütarettevõtted, aga ka täiesti iseseisvad ettevõtted. Ettevõtete asukohad võivad olla erinevad ja teatud juhtudel on nad erinevatest sektoritest. Näiteks võivad grupiserti omada sama grupi liikmetena seaveski, trükitööstus ja mööblitootja. 

Grupiserdi puhul on sertifikaadiomanikuks grupiüksus ja liikmeteks on väikeettevõtted. Grupiüksus võib olla mistahes juriidiline isik, kes haldab kogu gruppi. Ta võib olla konsultant, üks grupi liikmeteks olev ettevõte, valdkonda koordineeriv liit vms.

Miks on grupisert kasulik?

Selgitame sertimise sisu ja teekonda: