EUDR on Euroopa Liidu metsade raadamise ja vaesumise vastane määrus

Euroopa Liit on koostanud uue määruse metsade hävitamise piiramiseks. PEFC on selle teemaga seotud.

Meil on pikaajaline kohustus peatada metsade raadamine edendades säästvat metsamajandust ja tooteid, mis aitavad hoida metsi. Oleme pühendunud selle töö jätkamisele ning toetame kindlalt Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määruse (EUDR) eesmärke.

Meil on olemas standardid, mis vastavad Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määruse mitmetele olulistele aspektidele. Tegeleme nende veelgi täpsema kohandamisega EUDR-i nõuetele. PEFC tarneahela sertifikaadiga ettevõtted ja PEFC-sertifitseeritud metsaomanikud saavad peagi toetuda lahendustele, mis võimaldavad neil edukalt rakendada raadamisvabade toodete määrust.

PEFC käsitleb metsade säästvat majandamist terviklikult. PEFC-sertifitseerimisel võetakse arvesse mitmeid keskkonna-, sotsiaal- ja majanduslikke kaalutlusi. Keskendume Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määruse peamistele aspektidele – metsade raadamisele ja puidu seaduslikkusele.

Mis on EUDR?

29.juunil 2023.a jõustunud Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määruse (EUDR) eesmärk on vähendada raadamise ja metsade degradeerumisega seotud saaduste ja toodete tootmist ja tarbimist. Euroopa Liidu turul kättesaadavaks tegemist ja Euroopa Liidust eksportimist. Euroopa Liidu puidutoodete määrus (EUTR) kehtestab ettevõtjatele ja kauplejatele ranged nõuded. Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määrus (EUDR) nõuab ettevõtetelt oma toodete osas hoolsuskohustuse täitmist. See tähendab, et tooted peavad olema seaduslikult toodetud ja raadamisvabad ning neid ei tohi toota pärast 31.detsembrit 2020.aastat aladel, kus on toimunud metsa raadamine või degradeerumine. EUDR hõlmab laia valikut puittooteid, sealhulgas saematerjali, puitmaterjali, paberit ja mööblit, samuti kummi. EUDRi kohaldatakse ka palmiõli, soja, kohvi, kakao ja veiseliha osas.

Viimased uudised

PEFC aitab täita EUDRi nõudeid

Metsasertifitseerimine on väärtuslik vahend materjali liikumise takistamisel metsadest, mis on seotud raadamise ja degradatsiooniga, tänu kindlusele, mida sertifitseerimine pakub kolmanda osapoole kinnituse kaudu. PEFC-l on kõik vajalik selleks, et aidata teil täita EUDRi nõudeid.

Tõendatud kogemus

Terviklik ja kaasav

Praktiline ja lahendustekeskne

PEFC pakub lahendusi

PEFC-l on 25-aastane kogemus dialoogide läbiviimisel säästva metsamajandamise teemal. EUDRi väljakutsele vastame samamoodi: viime kokku erinevad eksperdid ja sidusrühmad, saavutame konsensuse ning pakume turule lahenduse, mis tagab paindlikkuse ja vastab meie sidusrühmade vajadustele.
Oleme välja töötanud toimiva plaani, mis hõlmab EUDRi erinevaid aspekte. PEFC liikmed ja väliseksperdid osalevad töögruppides ja alatöörühmades, et välja töötada PEFC-le sobiv lahendus EUDRi nõuete täitmiseks, kasutades kaasavat dialoogi ja alt üles suunatud lähenemisviisi.
Kiirmenetlust rakendades käsitleme kolme omavahel seotud arengusuunda, mis keskenduvad EUDRi põhiteemadele: 

PEFC tegevuskava EUDRi nõuete täitmiseks

Tegevuskava aitab meil ja meie liikmetel jõuda Euroopas heaks kiidetud lahenduseni 2024. aasta suveks

Veebruaris ja märtsis keskendume tegevuskavas EUDRiga seotud standardite osas eelkõige avalikele konsultatsioonidele. Märtsis-aprillis alustame nende standardite piloottestimisega, et jõuda 2024. aasta mais-juunis standardite heakskiitmiseni.

Samal ajal töötavad meie töögrupid ja alatöörühmad ülalnimetatud arengusuundadega, et leida praktilised lahendused EUDRi edukaks rakendamiseks. Jätkame suhtlust Euroopa Komisjoniga nii, nagu oleme seda teinud EUDRi arendusprotsessi algusest.

Osalege!

Meie sidusrühmadele avaneb mitmeid võimalusi tegevuskava protsessis osalemiseks. EUDRiga seotud standardite osas toimub 2024.a veebruarist märtsini avalik konsultatsioon, mis võimaldab soovijatel anda tagasisidet ja tagada kõnealuste standardite vastavus sidusrühmade vajadustele.
Märtsis ja aprillis teeme standardite piloottestimisi. Ettevõtted, kes juba ostavad materjali 2024.aastaks, võiksid alustada nõuete rakendamisega ja anda meile tagasisidet, et saaksime oma nõudeid täiustada.
Liituge rahvusvahelise PEFC Tehniliste Küsimuste uudiskirjaga (Technical Matters), et olla kursis viimaste PEFC EUDR uudistega!

Küsimused PEFC ning EUDRi nõuete täitmise kohta: eudr@pefc.org või info@pefc.ee