Metsa hoidmine ja kestlik metsade majandamine on PEFC toimimise mõte.

PEFC on maailma suurim sertimise programm metsaomanikele ja puitu kasutavatele ettevõtetele. PEFC puit jõuab läbi toodete jae- ja hulgimüüjate, hankijate lõpptarbijateni. Serditud puit on kõikjal.

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification ehk Metsasertifitseerimise skeemide tunnustamise programm) on globaalne, sõltumatu, mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mis loodi 1999. aastal.

PEFC edendab säästvat metsandust sõltumatu kolmanda osapoole sertifitseerimise kaudu. Maailmas on 280 miljonit hektarit PEFC-serditud metsa ja 28 000 tarneahela ettevõtet.

Loe rahvusvahelise PEFC kohta siit

Mis on jätkusuutlik metsade majandamine?

See on metsa majandamine hoolival moel täna ja tulevikus. Peame arvestama, et metsadel on ainulaadne roll süsiniku neutraliseerimisel.

Kestlik metsamajandamine toimub PEFC metsamajandamise standardi alusel Eestis viisil, mis tagab:

PEFC-serditud puitu näitab märgis tootel, pakendil või ettevõtte turundusmaterjalides.

Märgis annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

PEFC metsamajandamise standard on loodud vastavalt Eesti oludele ja on kooskõlas rahvusvahelise PEFC standardiga. See on laiapõhjaline dokument, mille välja töötamiseks kaasatakse erinevaid ühiskonna huvigruppe. Loe standardi ja selle koostamise kohta enam SIIT.

Standardi elluviimine tagab PEFC nõuete järgimise metsade majandamisel. Tõendab puiduhankijale, et puit pärineb säästvalt majandatud metsast. Kinnitab, et PEFC märgistusega puidu ja puidutoodete päritolu on võimalik tõendada tarneahela igas etapis. Loe enam tarneahela sertimise  ja tarneahela standardi kohta.

PEFC Eesti esindajaks on juba 20 aastat MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu.