Standard

PEFC metsamajandamise standard on loodud selleks, et meie metsi jätkusuutlikult majandada.

PEFC-Eesti metsamajandamise standard on kohandatud Eestile sobivaks siinsamas Eestis. See on laiapõhjaline dokument, mille koostamisse panustavad paljude eri valdkondade huvigrupid. Standardi eesmärk on edendada metsade sertifitseerimisega Eesti metsade jätkusuutlikku arengut ja majandamist.

Standard suunab omanikke metsa majandamisel arvesse võtma majanduslikke, ökoloogilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte.

Standardi dokumendid

Metsamajandamise standard on metsaomanike jaoks normatiivne dokument, mille järgimine annab õiguse saada PEFC metsamajandamise sertifikaat. Uus Eesti PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standard kinnitati 4.mail 2022.aastal ning ta jõustus 04.05.2023.

 

Uue metsamajandamise standardi kommenteeritud versioon