Standard

PEFC metsamajandamise standard on loodud selleks, et meie metsi jätkusuutlikult majandada.

PEFC-Eesti metsamajandamise standard on kohandatud Eestile sobivaks siinsamas Eestis. See on laiapõhjaline dokument, mille koostamisse panustavad paljude eri valdkondade huvigrupid. Standardi eesmärk on edendada metsade sertifitseerimisega Eesti metsade jätkusuutlikku arengut ja majandamist.

Standard suunab omanikke metsa majandamisel arvesse võtma majanduslikke, ökoloogilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte.

Standardi dokumendid

Metsamajandamise standard on metsaomanike jaoks normatiivne dokument, mille täitmine annab õiguse saada PEFC metsamajandamise sertifikaat. Uus metsamajandamise standard hakkab kehtima 4.maist 2023.aastal. See tähendab, et aasta hiljem, alates 4.maist 2024.aastal on metsaomanike tegevuse aluseks uus PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standard.

2015.a metsamajandamise standard (kehtib kuni 03.05.2024)

Uue metsamajandamise standardi kommenteeritud versioon