Standard

PEFC metsamajandamise standard on loodud selleks, et meie metsi jätkusuutlikult majandada.

PEFC-Eesti metsamajandamise standard on kohandatud Eestile sobivaks siinsamas Eestis. See on laiapõhjaline dokument, mille koostamisse panustavad paljude eri valdkondade huvigrupid. Standardi eesmärk on edendada metsade sertifitseerimisega Eesti metsade jätkusuutlikku arengut ja majandamist.

Standard suunab omanikke metsa majandamisel arvesse võtma majanduslikke, ökoloogilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte.

Standardi dokumendid

Metsamajandamise standard on metsaomanike jaoks normatiivne dokument, mille järgimine annab õiguse saada PEFC metsamajandamise sertifikaadi. Uus Eesti PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standard kinnitati 04.05.2022.a ning ta jõustus 04.05.2023. Üleminekuperiood on 1 aasta peale jõustumist, ehk uuele standardile üleminekuks on serdiomanikel aega kuni 2024.aasta 03.maini.

2015.a metsamajandamise standardi alusel väljastatud metsamajandamise sertifikaatide kehtivus lõpeb 03.05.2024 (k.a), mis tähendab, et alates 04.maist 2024 need sertifikaadid enam ei kehti. Samuti ei saa sellest kuupäevast alates enam 2015.a metsamajandamise standardi alusel sertifikaate väljastada.

2015.a metsamajandamise standard (kehtib kuni 03.05.2024)

Uue metsamajandamise standardi kommenteeritud versioon