Standard

PEFC tarneahela standard on selleks, et jätkusuutlikult majandatud metsade puit jõuaks kõiki ahela etappe läbides tarbija toodetesse. Kodudesse, kontoritesse, teeninduspindadele ja avalikku ruumi.

PEFC tarneahela sertifikaat annab sõltumatu kontrollitud tagatise, et tootes sisalduv metsapõhine materjal pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest. See täiendab PEFC metsamajandamise sertifitseerimist, mis tagab, et metsi majandatakse kooskõlas keskkonnaalaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike nõuetega.

Ettevõtjad ja metsaomanikud räägivad PEFC jätkusuutliku puidu kasutamisest Eestis ja välisturgudel

Laiapõhjaline PEFC tarneahela standard

PEFC tarneahela standardi koostamisse panustavad paljude riikide ja erinevate valdkondade huvigrupid. Standard seab nõuded metsa- ja puidupõhiste toodete tarneahela sertifitseerimiseks – tingimused, mida ettevõte peab täitma, et saada PEFC sertifikaat.

Standard on vajalik valdkonna reguleerimisel nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. PEFC standard täiendab valdkonna seadusandlust ja puudutab ühiskonnas olulisi küsimusi.

Standardi dokumendid

PEFC tarneahela sertifitseerimine põhineb rahvusvahelisel tarneahela standardil. Iga viie aasta möödudes vaadatakse kehtiv standard üle ning vajadusel korrigeeritakse ja kaasajastatakse.

 

PEFC 2020.aasta tarneahela standard inglise keeles

PEFC 2020.aasta tarneahela standard eesti keeles

PEFC tarneahela standardi
juhend