Standard

PEFC tarneahela standard on selleks, et jätkusuutlikult majandatud metsade puit jõuaks kõiki ahela etappe läbides tarbija toodetesse. Kodudesse, kontoritesse, teeninduspindadele ja avalikku ruumi.

 

PEFC tarneahela sertifikaat annab sõltumatu kontrollitud tagatise, et tootes sisalduv sertifitseeritud metsapõhine materjal pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest. See täiendab PEFC metsamajandamise sertifitseerimist, mis tagab, et metsi majandatakse kooskõlas keskkonna-, sotsiaalsete- kultuuriliste ja majanduslike nõuetega.

Ettevõtjad ja metsaomanikud räägivad PEFC jätkusuutliku puidu kasutamisest Eestis ja välisturgudel

Laiapõhjaline PEFC tarneahela standard

PEFC tarneahela standardi koostamisel panustavad paljude eri riikide ja valdkondade huvigrupid.

Standard on vajalik valdkonna reguleerimisel nii kohalikul, üle-eestilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. PEFC standard lahendab valdkonna seadusandluses ja ühiskonnas reguleerimata küsimusi.

PEFC tarneahela standard luuakse 5 aastaks. Viie aasta möödudes vaadatakse kehtiv standard üle ning vajadusel korrigeeritakse ja kaasajastatakse.

Standardi dokumendid

2020.aasta PEFC tarneahela standardi versioon asendab 2013.aasta standardi. See tähendab seda, et ettevõtted, kes on serditud 2013.aasta standardi järgi, valmistuvad alates 14. augustist 2022 auditiks vastavalt uuele standardile.
 

PEFC 2020.aasta tarneahela standard inglise keeles

PEFC 2020.aasta tarneahela standard eesti keeles

PEFC tarneahela standardi juhend