Arvamusküsitlus Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi osas

Sidusrühmad üle maailma on oodatud andma tagasisidet uuendatud Eesti metsasertifitseerimise süsteemi kohta. Kommentaaride esitamise tähtaeg on 13. oktoober. Tagasisidet saab anda sellel VORMIL. 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu vaatas üle rahvusliku PEFC metsasertifitseerimise süsteemi tulenevalt 2018. aastal muudetud PEFC rahvusvahelise säästva metsamajandamise standardi jõustumisest ning asjaolust, et süsteem vaadatakse regulaarselt üle iga 5 aasta tagant.

Tutvuge 2022.aasta süsteemi dokumentide ja muu infoga SIIN. 

Eesti metsasertifitseerimise süsteem esitati rahvusvahelisele PEFC-le heakskiitmiseks pärast PEFC nõuetega vastavusse viimist. Rahvuslik süsteem on praegu läbimas PEFC hindamisprotsessi, mille viib läbi sõltumatu PEFC poolt tunnustatud hindaja. PEFC heakskiidu säilitamiseks peab süsteem selle hindamise läbima.

Hindamisprotsessi oluline aspekt on avalik arutelu. Kuuekümnepäevase konsultatsiooni jooksul saavad sidusrühmad üle maailma esitada oma märkusi ja tagasisidet süsteemi mis tahes aspekti kohta. Tunnustatud hindaja kasutab süsteemi hindamisel sisendina ka selle konsultatsiooni käigus saadud teavet.

Lisainfo:
Eve Rebane
PEFC-Eesti tegevjuht
529 7807
eve.rebane@pefc.ee