Anna tagasisidet, esita arvamusi või tee päringuid metsamajandamise standardi kohta siit

PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi kohta arvamuse avaldamiseks palume arvamuse, kommentaari, selgitustaotluse või päringu saata aadressile info@pefc.ee või postiga aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Nendel aadressidel saate anda tagasisidet ja avaldada arvamust metsamajandamise standardi, metsamajandamise standardi koostamise standardi ja metsamajandamise standardi koostamise protsessi (PEFC EST 1001:2020) kohta.

„MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu standardite kohta arvamuste kogumise ja laekunud arvamuste käsitlemise kord“ on leitav meie veebist SIIT.