Eesti PEFC metsasertifitseerimise süsteem sai 23.märtsil 2023.a jätkuva tunnustuse PEFC Nõukogu poolt

PEFC Nõukogu tunnistas Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi PEFC põhimõtetele ja nõuetele vastavaks, mis tähendab, et Eesti skeem säilitab rahvusvahelise PEFC tunnustuse ning Eestis saab jätkuda metsade ja tarneahelate sertifitseerimise PEFC põhimõtete kohaselt.

PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi dokumente ajakohastatakse iga 5 aasta tagant. Viimane uuendamine toimus aastatel 2019 – 2023. Selle käigus vaadati üle kõik sertimise süsteemi kuuluvad standardid ja korrad.

PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi ajakohastamiseks moodustati laiapõhjaline töörühm, kuhu kuulusid paljud metsade jätkusuutlikust majandamisest ja kasutamisest huvitatud ja mõjutatud osapooled. Töörühma ülesanne oli läbi vaadata PEFC metsamajandamise kriteeriumite sisu ja tagada nende rahvusvahelistele PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumitele, samuti uutele headele tavadele ja praktikatele.

Töörühm moodustati vastavalt ÜRO Agenda 21-s toodud huvirühmade gruppidele ning PEFC metsamajandamise standardi koostamise reeglistikule. Töörühm käis koos 3.aasta jooksul kokku 35 korda. Arutelud olid elavad ja väga sisulised.

Töörühma liige Veiko Belials on PEFC-Eesti ajalooraamatus “Hoitud mets” tabavalt ütles: „Töö Eesti PEFC-iga on olnud väga huvitav ja hariv, töörühma liikmed täiendasid üksteist ja suurt töökoosolekute arvu polnud koorem, vaid pigem intellektuaalne väljakutse, võimalus vaielda ja argumenteerida, sisu täiustada. Kuna kõik olid orienteeritud tulemusele, õnnestus ka plaan teha standard, mis oleks lihtsam, loogilisem ega põhjustaks konflikti.”

Töörühma kuulusid järgnevad liikmed:

Organisatsioon Esindaja Asendusliige
Tornator Eesti OÜ Martin Tishler  
HD Forest AS Kristi Nigul  
KÜ Eramets Priit Tuvikene  
Eesti Erametsaliit MTÜ Mari Tuvikene  
Eesti Erametsaliit MTÜ Kristel Pern  
Riigimetsa Majandamise Keskus Rainer Laigu / Olavi Andres  
Timberwise OÜ Janek Kronberg  
Sihtasutus Järvselja Õppe- ja Katsemetskond Tanel Piir  
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ Kadri-Aija Viik Anett Reilent
Luua Metsanduskool Veiko Belials  
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit MTÜ Henrik Välja Pille Meier
Graanul Invest AS Marti Piirimäe Mihkel Jugaste
Tartu Ülikool (Tippkeskus EcolChange
ja Horisont2020 EFFECT)
Jaan Liira  
Eesti Maaülikool Kristiina Aun  
Eesti Metsateenijate Ühing MTÜ Elor Ilmet Kaarel Tiganik
Eesti Metsatöötajate Ametiühing MTÜ Jaan Aiaots  
Organic Estonia MTÜ Krista Kulderknup Helen Arusoo
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Ülle Läll Priit Põllumäe
MTÜ Eesti Metsaselts Mart Kelk  
MTÜ Ühinenud Eesti Metsataimetootjad Tõnu Lukas  
Saarde vald Kadri-Aija Viik  
BM Certification Estonia OÜ Ülo Roop Rait Hiiepuu
NCS Estonia OÜ Renal Lastik Björn Sild
SA Eesti Akrediteerimiskeskus Eire Endrekson  
Metrosert AS Evelin Kurmiste  
MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts Andres Raido Roosileht  
Metsanduse ekspert, töörühma moderaator Gunnar Reinapu  
Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu MTÜ Eve Rebane  
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing Siim Umbleja  
Eesti Taastuvenergia Koda Mihkel Annus  
Loodushoiu Fond SA Pille Ligi  

 

Metsasertifitseerimise skeemi ajakohastamine toimus vastavalt rahvusvahelise PEFC reeglistikule ning baasdokumentidele. Standardid kohandame Eesti oludele sobivateks. Muudetud dokumendid esitati rahvusvahelisele sõltumatule, PEFC Nõukogu poolt tunnustatud hindajale, kes hindab dokumentide vastavust PEFC põhimõtetele. Lisaks vaatab PEFC Nõukogu ka ise dokumendid üle. Uued PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi standardid ja korrad võeti vastu 04.mail 2022.aastal ja nad hakkasid kehtima 04.05.2023.aastal.

23.märtsil tunnistas PEFC Nõukogu Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi PEFC põhimõtetele ja nõuetele vastavaks, mis tähendab, et Eesti skeem säilitas rahvusvahelise PEFC tunnustuse ning Eestis saab jätkuda metsade ja tarneahelate sertifitseerimine PEFC põhimõtete kohaselt.

Järgmise korralise revisjoniga alustame 2027.aasta kevadel ning selle läbiviimiseks on aega 2 aastat.

17.aprillil 2024.a toimunud metsanduse visioonikonverentsil pälvis PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standardi töörühm metsasektori tunnustuse „Aasta metsanduskoostöö“.