PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standardi töörühm sai metsasektori tunnustuse „Aasta metsanduskoostöö“!

17.aprillil toimunud metsanduse visioonikonverentsil pälvis PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standardi töörühm metsasektori tunnustuse „Aasta metsanduskoostöö“.

Aasta metsanduskoostöö kategooria laureaadiks valis komisjon töörühma, kelle tegevus on kantud pühendumusest kestlikule mõtteviisile, vastutustundlikule ja järjepidevale arendusprotsessile ning ennekõike suurepärasele ja metsandussektori kõiki osapooli kaasavale koostööle.
Töörühm, kuhu kuulusid 30 erineva metsandusorganisatsiooni esindajad, käis koos kokku 35 pikka arutelupäeva alates 2020. aastast kuni 2023. aasta kevadeni. Töörühma liikmed said keerulistes küsimustes suurepäraselt hakkama üksteise kuulamise, mõistmise ja üksmeele leidmisega.
Koostöö tulemusel uuendati PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standard, mis on edukalt jõudnud väga paljude Eesti metsamajandajateni ning mõjutab ühtviisi oluliselt nii era- kui riigimetsade omanikke ja metsades tegutsevaid ettevõtjaid. Uuendatud standard vastab varasemast rohkem ühiskonna ootustele ning toetab loodussõbralikku ja kestlikku metsade majandamist.

“On tähelepanuväärne, et konsensus metsastandardi osas tekkis juba koosolekutel, üksteist kuulates, mõista püüdes ja koos põhimõtteid sõnastades,”rääkis koosloomeprotsessist Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu tegevjuht Eve Rebane. Ta lisas: “PEFC metsamajandamise standard sai sisukas, tasakaalus ning nagu ikka, omanikke ka pisut nügiv dokument, mis suunab metsale laiemalt ja pikemalt vaatama. Mul on hea meel, et uus standard on omanike hulgas hästi vastu võetud. Kuna väga suur osa Eesti metsadest on PEFC sertifikaadiga, siis on ühiselt kokku lepitud põhimõtetel ja valminud standardil Eesti metsandusele tervikuna väga suur mõju.”

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu tänab kõiki töörühma liikmeid, kes panustasid oma teadmiste, aja ja energiaga standardi koostamisse ja osalesid aruteludes.

Täname eraldi Gunnar Reinapud, kes töörühma moderaatorina ohjas suurepäraselt erinevaid osapooli ja oli elavates aruteludes heaks tasakaalustajaks. Aga peale töörühma modereerimise andis ta ka ise väga olulise sisulise panuse nõuete sisustamisse ja seisis selle eest, et need ka päriselus täidetavad oleksid.

Loe siit täpsemalt kes osalesid standardi koostamisel ja keda kõiki see tunnustus puudutab. Meie siin PEFC-Eestis oleme tunnustuse üle väga uhked!

Fotod: Aldis Toome