Uus PEFC metsamajandamise standard suunab metsaomanikku varasemast enam kogukonnaga suhtlema ning metsi majandama nii, et ökoloogilised väärtused säiliksid

Eesti Erametsaliit korraldas eelmise nädala lõpul seminari metsaomanikele, kus käsitleti PEFC uut metsamajandamise standardit. Standard on loodud 35 Eestis tegutseva organisatsiooni poolt Eesti olusid arvestades.
„Uus standard pöörab metsaomaniku tegevuste kavandamisele ja läbimõeldusele ning oma tööde mõjudele suurt tähelepanu. Sertifikaat näitab omaniku tahet olla avatud ja kaasav ja mõelda oma tegevuse mõjudest laiemalt,“ räägib Eve Rebane PEFC tegevjuht. “Samuti paneb uus standard rõhku ja jagab soovitusi ökoloogilisemalt leebemate ja struktuurselt mitmekesisemate raiete tegemiseks.“
Eesti Erametsaliit on PEFC grupiserdi hoidja. See tähendab seda, et paljud väikemetsaomanikud saavad kuuluda gruppi, millele rakendub lihtsustatud korraga PEFC sert. Väikemetsaomanik säästab grupiserdi puhul oma aega ja raha. Grupiserdi hoidja korraldab suhtluse ja asjaajamise audiitoriga. Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunik Mari Teesalu rääkis grupiserdi toimimisest uue standardi kontekstis.
PEFC tegevuse sisu on metsade hoidmine ja jätkusuutliku puidu kasutamine kogu tarneahela vältel-puu istutamisest inimeseni, kes kasutab puidust tooteid. PEFC tegutseb 55 riigis ja on maailma suurim metsanduse kontrollija. 75% Eesti metsadest on PEFC-serditud. 185 Eestis tegutsevat ettevõtet kasutab PEFC serti äris.
PEFC uut metsamajandamise standardit tutvustav seminar toimus KIK toetusel.
Standardi seminari saab järele vaadata ja kuulata: