Uus Aasta jätkugu magusalt!

Uus Aasta jätkugu magusalt! Seda enam, et maiust ümbritseb pakend, mis on kontrollitud puidust, kandmas PEFC märgist.

Tulevikku vaatav ettevõte teab, et jätkusuutlik elukeskkond on oluline ning tarbija aina teadlikum. Seda tõendab ka McKinsey poolt läbiviidud uuring. Uuringu tulemusena ütleb 55% lõpptarbijatest, et nad on mures või äärmiselt mures toote pakendamise mõjude pärast keskkonnale. Üle 60% ütleb, et nad on valmis maksma enam toodete eest, mis on pakendatud jätkusuutlikkusse pakendisse.

Seega, maiustame teadlikult!