Utilitase kolm ettevõtet said PEFC energia serdi

PEFC tarneahela sertifikaat näitab, et energiatootmisel järgib ettevõte säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid. PEFC energia sertifikaati väljastatakse Eestis esmakordselt.

Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ, Utilitas Tallinn AS-i, Utilitas Eesti AS-i PEFC sertifikaat kinnitab tarbijale, et tootmisel kasutatakse vastutustundlikult majandatud metsadest pärinevat puitu. Kasutatav materjal on jälgitav tootmise ja turustamise kõikides etappides – alates puu istutamisest kuni lõpptoote tootjani.

PEFC tegevjuhi Eve Rebase sõnul on oluline just sertifikaadi sisu. „Utilitas kinnitab PEFC nõuete jälgimisega, et väärtustab terveid metsaökosüsteeme, kogukondi ja töötajaid ning elujõulist majandust ja soovib panustada metsade jätkusuutlikult majandamisse,“ ütles Rebane ning lisas, et täna on kogu maailmas 144 ettevõtet, kes toodavad PEFC-sertifitseeritud energiat. „Märkimist väärib panus kogu sektori tarneahela korrastamisse, selle seaduslikumaks, läbipaistvamaks ja jälgitavamaks muutmisesse. Utilitas on heaks eeskujuks teistele energia- ja soojatootjatele“ lisas ta.

Utilitas on suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte Eestis ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. 2022. aastal tootis Utilitas 2,3 TWh energiat ning 69% sellest toodeti taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning viies ellu esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.

 Loe enam: www.utilitas.ee