PEFC EUDRi teemadel

PEFC-l on 25-aastane kogemus dialoogide läbiviimisel säästva metsamajandamise teemal. EUDRi väljakutsele vastame samamoodi: viime kokku erinevad eksperdid ja sidusrühmad, saavutame konsensuse ning pakume turule lahenduse, mis tagab paindlikkuse ja vastab meie sidusrühmade vajadustele.


Oleme välja töötanud toimiva plaani, mis hõlmab EUDRi erinevaid aspekte. PEFC liikmed ja väliseksperdid osalevad töögruppides ja alatöörühmades, et välja töötada PEFC-le sobiv lahendus EUDRi nõuete täitmiseks

PEFC tarneahel

Et aidata PEFC-sertifitseeritud tarneahela organisatsioonidel täita EUDR-i nõudeid, töötame välja EUDR-i kohandatud DDS-i (hoolsuskohustuse süsteemi).

See vabatahtlik vahend ühildub meie tarneahela standardi (ST 2002) peamise PEFC DDS-iga ning piirdub metsa- ja puudepõhiste toodetega. Ettevõtted saavad otsustada, kas nad rakendavad tarneahela standardi ST 2002 DDS-i või asendavad selle EUDR-i kohandatud DDS-iga.

Oluline on see, et EUDRi kohandatud DDS läheb kaugemale kui EUDRi joondumine, hõlmates ka meie vastuoluliste allikate määratlust.

Vajab märkimist, et uus DDS ei ole automaatselt õiguslikele nõuetele vastamise mehhanism, vaid vahend, mida ettevõtted saavad selle eesmärgi saavutamiseks kasutada. Vastutus EUDR-i järgimise eest jääb endiselt täielikult ettevõttele.

Andmed

Andmed, andmete privaatsus ja turvalisus on EUDRi oluline osa. Hetkel on PEFC jaoks saadaval mitmeid võimalusi, kuid enne lõplike ettepanekute sõnastamist on vaja rohkem infot Euroopa Liidult saada.

Diskussioon jätkub maa-ala geograafilise asukoha andmete kogumise ja säilitamisega seotud küsimustes, samuti veel komplekssemal teemadel nagu raiealad ja raie kuupäevad või kuupäevavahemikud.

Sertifitseeritud organisatsioonidele valmivad juhised, kuidas kõige paremini lahendada andmetega seotud küsimusi EUDRi nõuete täitmisel, sh standardlahendused vajalike andmete kogumiseks, säilitamiseks ja esitamiseks.

Säästev metsamajandamine

Hetkel on käimas konkurss kandidaatide esitamiseks alalisse rahvusvahelise PEFC säästva metsamajandamise töögruppi (SFM WG).

Selle töörühma ülesanne on teha kindlaks lüngad PEFC säästva metsamajandamise standardi (ST 1003) ja EUDRi nõuete vahel, töötada välja tehnilised ettepanekud nende nõuete täitmiseks ning luua ja koordineerida alatöörühmade tööd.

Töörühmas osaleva kandidaadi esitamiseks täitke palun vastav vorm. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2024.

Lisateave

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas PEFC on teie partner EUDR-i nõuete täitmisel, külastage meie PEFC EUDR-i veebilehte.

Kui teil on küsimusi või soovite teha päringuid PEFC ja meie joondumisega EUDR-i nõuete osas, võtke meiega ühendust aadressil eudr@pefc.org või info@pefc.ee