Hõrk pagaritoode – saiake, sepik või leib on Lidl Eesti’s pakendatud PEFC märgisega pakendisse

Märgis näitab, et pakend on toodetud jätkusuutlikult majandatud metsade puidust. Inimene, kes toote ostab peab oluliseks metsade hoidmist ja säästlikku majandamist.
PEFC pakendeid kohtab Lidl Eesti kaubariiulitel teisigi.
Siinkohal soovitamegi tarka ostlemist! 🙂