Ralfi Veosed OÜ on saanud PEFC tarneahela serdi. Palju õnne!

Ettevõte ekspordib hakkepuitu, ümarpalki ja paberipuud Soome ja Rootsi. Loomulikult tegutsetakse ka Eesti turul. Hetkel on ettevõttel 30 veokit ning tööd antakse 17 inimesele.
Ettevõtte juhi Ralf Saage sõnul alustati transpordi teenuse osutamisega aastast 2011.
Täna ollakse juba tootja staatuses. Ühtlasi tõdes Ralf, et tänapäeval on väga keeruline osaleda hangetes ning teha eksportturgudega äri, kui ettevõttel pole serti.
„Sert näitab, et puit on kontrollitud metsa majandamisest alates,“ räägib Ralf Saage. „Puidu päritolu on teada ning puidu teekond on selge. Meie ettevõte on üks osa selles ahelas ja sert on usaldusväärsuse garantiiks. “

Ettevõtet auditeeris NCS Estonia OÜ.

Loe enam infot ettevõtte kohta: www.ralfiveosed.ee