Rahvusvaheline PEFC korraldab 27. veebruaril 2024 kaks tasuta veebiseminari EUDR ühtlustamise teemadel

Veebiseminaride temaatika on oluline metsaomanikele ja ettevõtjatele, et aru saada EUDRi ning PEFC omavahelistest seostest. Esitluste keskmeks on PEFC tegevuse tutvustamine säästva metsamajandamise ja tarneahela standardite vastavusse viimisel EUDR nõuetega. Seminari sisu on mõlemal seminaril sama.

EUDR on Euroopa Liidu metsade raadamise ja vaesumise vastane määrus, mida mainitud sihtgrupid rakendama hakkavad.
Veebiseminar toimub 27.veebruaril algusega kell 11.00 (10:00 CET) või algusega kell 16.00 (15:00 CET). Seminari salvestatakse.

Esinevad rahvusvahelised eksperdid:

  • Marta Martinez Pardo, tarneahela töögrupp
  • Rob Shaw, EUDRi andmeaspektide töörühm
  • Hubert Inhaizer, säästva metsamajandamise töögrupp ja EUDRi metsamajanduse aspektide töögrupp
  • Maja Drca, Euroopa Liidu ekspert

Registreerumine kella 11:00 seminarile SIIN!

Registreerumine kella 16:00 seminarile SIIN!

Enam infot EUDR kohta SIIT!