Preferred by Nature kutsub seminarile “Jätkusuutlikkus praktikas: EUDR* ja süsiniku jalajälje haldamine”!

Meie partner kutsub Teid seminarile, kus esineb ka PEFC-Eesti Tegevjuht Eve Rebane.

Preferred by Nature kutsub seminarile “Jätkusuutlikkus praktikas: EUDR* ja süsiniku jalajälje haldamine” (ENG: “Sustainability in Practice: EUDR and Carbon Footprint Management”. Seminaril arutatakse EUDR-i, tarneahela jälgitavuse ja EUDR-i rakendamisega seotud väljakutseid ja lahendusi.

Kuupäev: neljapäev, 16. november 2023
Aeg: 9:00-17:00
Asukoht: TalTech Innovatsioonikeskus Mektory – Tallinn

Registreeru

Kellele on seminar mõeldud?
Seminar on suunatud ettevõtetele, kes kauplevad puidu, kummi, soja, kohvi, kakao, palmiõli ja veiseliha või loetletud taimseid ja loomseid tooraineid sisaldavate toodetega. Seminar pakub ainulaadset võimalust süveneda EUDR-i ja saada väärtuslikke teadmisi selle määruse nõuete paremaks mõistmiseks.

Seminarist lühidalt:
EUDR kohustab neid tarbekaupu ja nendest valmistatud tooteid EL-i turule tarnivaid ettevõtteid rakendama kogu tarneahelat hõlmavat hoolsuskohustuse süsteemi. Hoolsuskohustuse süsteem peab tagama, et EL-i turule ei tarnitaks ega sealt eksporditaks tooteid, mis pärinevad metsade raadamise ja metsade seisundi halvendamisega seotud tarneahelatest ning on toodetud vastavalt tootmist reguleerivatele asjakohastele siseriiklikele õigusaktidele.

Määrust kohaldatakse kõikidele ettevõtetele, kes tarnivad eelmainitud kaupu EL-i turule esimest korda või ekspordivad sealt. Sel põhjusel on nende ettevõtete jaoks oluline hinnata oma tarneahelaid ja tagada nende vastavus määrusele. Selle ettevalmistuse jaoks on jäänud väga vähe aega, kuna määruse nõuded hakkavad kehtima 30. detsembrist 2024, seega on ettevalmistuse jaoks jäänud väga vähe aega.

Lisaks käsitletakse seminaril kasvuhoonegaaside heitkoguste (KHG) vähendamise olulisust ettevõtetes. See on hetkel Euroopa Liidu üks olulisemaid jätkusuutlikkuse eesmärke. Vaatame üle süsiniku jalajälje haldamise praktilised nüansid, tekkivad väljakutsed ja võimalikud lahendused süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ettevõtetes.

Seminaril:
• tutvustame teile EUDR-i ja seda, kuidas rakendada EUDR-i nõudeid tarneahelates
• kuulame ekspertide arvamusi ja saame EUDR-i rakendamise kohta infot valdkonna eest vastutavalt asutuselt
• arutleme viimaste muudatuste ja peamiste väljakutsete üle
• saame teada, kuidas ettevõtted valmistuvad EUDR-iks
• tutvustame vahendeid, mis on abiks, et nõuetele vastata
• arutleme kasvuhoonegaaside haldamise protsesside üle ja mõtleme, kuidas vähendada oma tegevuse süsiniku jalajälge

Oluline teave:
• osalustasu: 120 EUR | Preferred by Nature kliendid ja koostööpartnerid: 72 €
• seminar viiakse läbi eesti ja inglise keeles, ettekannete tõlget ei korraldata
• registreerumine on kohustuslik
>> Kohtade arv on piiratud, reserveeri endale koht täna: Registreeru siin.

Ootame teie osavõttu. Kui teil on küsimusi või te vajate lisainfot, palun võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega,
Asko Lust
tarneahela arendusjuht
alust@preferredbynature.org
www.preferredbynature.org 

Märkus: *EUDR – Euroopa Liidu raadamisvastane regulatsioon

Euroopa Liidu raadamisvastane regulatsioon (EUDR) on Euroopa Liidu poolt välja töötatud määrus, mis käsitleb metsade hävitamise ja metsade seisundi halvenemise ülemaailmseid probleeme. Määruse eesmärk on keelustada Euroopa turul metsade hävitamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud kaupade müük ning kohustatakse ettevõtteid tagama, et nende tarneahelad oleksid vabad metsade hävitamisest ja inimõiguste rikkumisest. Määrus hõlmab seitset kaupa: palmiõli, kummi, kohv, soja, kakao, veiseliha ja puit, et vähendada ülemaailmset metsade hävitamist ning sellega kaasnevaid keskkonna-, sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi.
Preferred by Nature on rahvusvaheline mittetulundusühing, mille eesmärk on toetada paremat maakasutust ja äritavasid, mis toovad kasu inimestele, loodusele ja kliimale enam kui 100 riigis.