PEFC-s käisid töövarjupäeval kaks ägedat Võru Kreuzwaldi Kooli 9. klassi noort. Kenor Vislapuu ja Karl-Markus Jannoga rääkisime PEFC-märgisest

Sellest, et märgis on loodud metsade hoidmiseks. Ikka selleks, et maailm kestaks järgmistele põlvedele. PEFC-märgisega tooteid ja tootepakendeid leidsid noored kaupluse lettidelt ning järeldasid, et edaspidi vaatavad nad tootepakendit hoolega. Inimene ise saab ju teha targa ostuvaliku – maiustusi, teed või salvrätti valides, saab ta otsustada metsade säilimise kasuks. Pealegi, on noortel teada, et märgise saamiseks peab metsamajandaja ja puitu töötlev ettevõte vaeva nägema, et seda märgist üldse saada ja oma tootele trükkida. Tihti peavad nad märgise saamiseks oma tööd ümber korraldama ja suure hulga nõudeid täitma, mis tulenevad PEFC standarditest. Märgis teeb toote eriliseks. Ta ütleb, et metsaomanik ja ettevõtja on teinud looduse mõistes teistest midagi palju-palju paremini. Nad hoiavad metsi! Seega erinevad teistest.
PEFC-l on üsna mitme värvigammaga logo. Kenor ja Karl-Markus said luua just sellise logo, mis neile meeldis. Noored rääkisid oma töövarjupäevast ja PEFC-st oma klassile. On tore teada, et tänu Kenorile Ja Karl-Markusele on Võrus üks klassitäis noori rõõmsaid inimesi ja õpetaja, kes teavad, miks on oluline pakendil PFEC-märgist avastada.


Aitäh Teile Kenor ja Karl-Markus! 👏