PEFC sertimine on vähebürokraatlik ja inimlik.

Metsamajandajale individuaalne sert.
Väikemetsaomanikele lihtsustatud korraga grupisert. 

PEFC-sertimise tulemusena võidavad kõik – metsaomanik, keskkond, majandus ja ühiskond tervikuna. PEFC sert kinnitab kliendile, edasimüüjale ja lõpptarbijale, et puidust toode on pärit kestlikult majandatud metsadest.

Metsamajandamise sert väljastatakse 5.aastaks.

Grupisertimisel on palju eeliseid:

Sertimine tugineb PEFC Eesti metsamajandamise standardile, mis on laiapõhjaline dokument. PEFC Standard kohandatakse alati Eesti tingimustele vastavaks. Standardi töögrupp töötab mitmeid aastaid enne uue standardi vastuvõtmist ning sinna on kaasatud paljude sektorite ja huvigruppide esindajad. Tutvuge standardiga siin.

Selgitame sertimise sisu ja teekonda: