Läti sertifitseerimisskeem sai taas PEFC heakskiidu

Läti, Euroopa üks tihedamalt metsaga kaetud riike, sai taas heakskiidu oma rahvuslikule sertifitseerimisskeemile.

See heakskiit annab kinnituse, et Läti PEFC süsteem vastab ülemaailmsele Jätkusuutlikkuse Etalonile ning saab olla veendunud, et riigi sertifitseeritud metsaomanikud  ja ettevõtted lõikavad kasu globaalse PEFC tunnustusest.lätimets

Algselt 2001. aastal kinnitatud skeemi abil on tänaseks rohkem kui 1,6 miljonit hektarit riigi metsast PEFC sertifikaadiga. Erametsaomanikke leidub riigis umbes 150 000, kelle peredega koos on PEFCga seotud kokku umbes 2 miljonit inimest.

„Läti süsteemi heakskiit näitab selget pühendumist PEFC’le ning annab toetuse jätkuvasse metsasertifitseerimise parendamisse,“ ütles Ben Gunneberg, rahvusvahelise PEFC tegevdirektor.