Kas metsa saab majandada nii, et metsa ökoloogilised väärtused püsiksid ja metsa struktuur rikastuks? – 10.12.21 veebiseminar

Hea metsaomanik! Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu kutsub tasuta veebiseminarile!

„Kas metsa saab majandada nii, et metsa ökoloogilised väärtused püsiksid ja metsa struktuur rikastuks? Arutelu PEFC-Eesti uue jätkusuutliku metsamajandamise standardi alusel.“

Veebiseminar toimub 10.12.21 kell 10.00 – 12.30.

Programm:

10:00 Lühiülevaade uue PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standardi muudatustest – Eve Rebane (MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu).

10:20 Ülevaade metsa kui ökosüsteemi terviklikkuse, elujõulisuse ja funktsionaalsuse säilitamisest. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, kaitsmise ja suurendamise võimalustest Jaan Liira (Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond (tippkeskus EcolChange ja Horisont2020 EFFECT)).

11:30 Arutelu.

Standardi nõudeid aitavad praktiliste näidete varal lahti mõtestada Gunnar Reinapu (standardi töörühma moderaator ja väikemetsaomanik), Rainer Laigu (Riigimetsa Majandamise Keskus) ja Veiko Belials (Luua Metsanduskool).

Arutelu teemad:

Bioloogiline mitmekesisus uues PEFC-Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardis. Kuidas panustab PEFC loodusväärtuste säilimisse?
Kas metsa saab majandada nii, et metsa ökoloogilised väärtused püsiksid ja metsa struktuur rikastuks? Millised on olulisemad struktuurielemendid jätkusuutlikult majandatud metsas.
Kuidas säilitada tööde tegemisel ökosüsteemi hea seisund? Millised on töövõtted, mis soodustavad ökoloogiliste väärtuste püsimist või kujunemist ja rikastavad metsa struktuuri.

Lisainfo: PEFC uus jätkusuutliku metsamajandamise standard käsitleb senisest põhjalikumalt bioloogilise mitmekesisusega seotud aspekte ning annab suunised ja kriteeriumid väärtuste säilitamiseks või suurendamiseks metsade majandamisel.

 

Jaan Liira ettekanne on leitav SIIT.

Eve Rebane ettekanne on leitav SIIT.

 

Palume seminaril osalemiseks registreeruda 9.detsembriks SIIN.

Veebiseminar toimub ZOOM keskkonnas. Lingi saadame päev enne seminari.

Lisainfo: Eve Rebane, 529 7807, eve.rebane@pefc.ee.

 

 

 

Veebiseminari rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus