Eelmisel nädalal toimus Pariisis PEFC metsafoorum 2024

PEFC metsafoorumil oli kohal 200 osalejat erinevatest riikidest ja organisatsioonidest üle maailma. Taolised sündmused toovad kaasa huvitavad esinejad, sisukad diskussioonid ja riikidevahelised kogemustevahetamised.
Foorumil arutleti metsa sertifitseerimise eeliste üle muutuvas keskkonnas ja selle üle, kuidas vastutustundlikud ettevõtted, kes loovad läbipaistvaid ja jätkusuutlikke tarneahelaid, saavad metsa sertifitseerimisest kasu. Sellesisuliste ettekannetega osalesid nt Euroopa Komisjoni, Euroopa metsaomanike organisatsiooni CEPF, rahvusvahelise troopilise puidu organisatsiooni ITTO ja metsakaitseprotsessi Forest Europe esindajad. Euroopa Liidu metsade raadamise ja vaesumise vastane määrus EUDR ja sellega joondumine on niivõrd olulised teemad, et nendele pühendati foorumil terve päev.
PEFC-Eesti tegevjuht Eve Rebane tõstab mitmete teemade hulgast pisut erilisemalt esile kaks foorumil vastu võetud otsust. „Esiteks otsustati kiita heaks ja alustada avalikku konsultatsiooniprotsessi PEFC rahvusvahelise metsamajandamise standardi muudatuste osas, mis puudutavad EUDR-i,“ räägib Eve. „See on fundamentaalne samm metsade raadamise ja vaesumisvastase määrusega joondumise suunal, mille nõuded viime sisse ka meie enda Eesti metsastandardisse.“ „Ning teiseks võeti vastu uus baasstandard, mis kehtestab nõuded sertimisasutustele metsamajandamise sertifitseerimiseks.“ Rebane lisas: „PEFC EUDRi tarneahela töörühm (EUDR DDS) ja PEFC REDII töörühm on jõudnud konsensusele vastavate standardite osas ning üsna pea jõuavad ka need dokumendid kinnitamisprotsessi.“
Üks ürituse tipphetki oli Põhja-Prantsusmaa ühe vanima metsa, La Forêt de Chantilly, külastamine. Tegemist on PEFC-serditud metsaga. Metsas tutvustasid erinevad teadlased selle ajalugu, hetkeseisu ja tulevikuarenguid ning arutleti kliimamõjude leevendamise ja metsa uute tingimustega kohanemise võimaluste üle.
Samuti kuulus kohustusliku külastusobjekti hulka maailmakuulus Notre-Dame kirik, mille katust renoveeritakse PEFC-puiduga.
Ühtlasi tähistati PEFC 25.sünnipäeva. PEFC asutati 30.juunil 1999 Pariisis.

Loe ka metsafoorumil käsitletud 2023 aasta PEFC tegevuse kokkuvõtet SIIT!