Ootame teie tagasisidet uute PEFC RED II standardite kohta

Ülemaailmseid sidusrühmi kutsutakse üles andma tagasisidet uute PEFC RED II standardite kohta, mis on välja töötatud selleks, et organisatsioonid saaksid tõendada vastavust RED II nõuetele ja teha RED II nõuetele vastavaid deklaratsioone. Kommentaaride esitamise tähtaeg on 20. aprill 2024.

Euroopa Liidu (EL) taastuvenergia direktiiv RED II on kehtestanud biomasskütustele jätkusuutlikkuse nõuded ja kasvuhoonegaaside kriteeriumid, mida peavad taastuvenergia sektori ettevõtted kogu ELis täitma.

Standardi eelnõude lingi saamiseks palun täitke see vorm.

Uued PEFC RED II standardid

PEFC on välja töötanud nõuded RED II-le vastamiseks ning taotleb Euroopa Komisjonilt tunnustust vabatahtlikule skeemile, mida organisatsioonid saavad kasutada oma RED II nõuetele vastavuse deklaratsioonide esitamiseks. Meie mooduli reguleerimisala hõlmab metsa lignotselluloosset materjali, sealhulgas jääke ja jäätmeid ning sellest materjalist valmistatud biomasskütuseid.

Sel eesmärgil on PEFC välja töötanud PEFC 5000 standardite seeria:

  • PEFC ST 5002, Täiendavad nõuded metsabiomassi hankivatele organisatsioonidele – RED II
  • PEFC ST 5003, Täiendavad nõuded PEFC ST 5002 järgi sertifitseerivatele sertifitseerimisasutustele – RED II
  • PEFC ST 5004, A-taseme riskihinnangute väljatöötamise nõuded ja selle tunnustamine PEFC poolt vastavalt RED II direktiivi artikli 29 lõigetele 6a ja 7a

Standartidest lühidalt

PEFC ST 5002 võimaldab lignotselluloosi materjali hankivatel organisatsioonidel kasutada PEFC sertifitseerimisskeemi, et tõendada vastavust RED II nõuetele. See põhineb PEFC tarneahela standardil, et hõlbustada organisatsioonidel RED II nõuete integreerimist oma tarneahela protsessidesse ja audititesse. Võimalikud PEFC RED II sertifitseeritud organisatsioonid peavad juba omama PEFC tarneahela sertifikaati (või saavutama selle samaaegselt RED II sertifikaadiga).

PEFC ST 5003 hõlmab nõudeid sertifitseerimisasutustele, kes teostavad auditeid vastavalt ST 5002 nõuetele. See võimaldab sertifitseerimisasutustel laiendada oma teavitamist PEFC RED II sertifikaadi väljaandmiseks. PEFC RED II auditid järgivad PEFC ST 2003 nõudeid koos täiendavate elementidega, nagu nõuded jääkide, jäätmete ja kasvuhoonegaaside heitkoguste auditeerimiseks. ST 5003 sisaldab ka täiendavaid akrediteerimisnõudeid.

PEFC ST 5004 kehtestab nõuded riigi või piirkondlike riskihinnangute koostamiseks vastavalt RED II jätkusuutlikkuse kriteeriumidele, mille peab läbi viima sõltumatu ja pädev sidusrühm või sidusrühmad, ning nende riskihinnangute tunnustamise PEFC poolt.

Andke tagasisidet

Avalikud konsultatsioonid on meie standardite väljatöötamise oluline osa. Ootame teie tagasisidet, arvamusi ja kommentaare kuni 20. aprillini. Standardite eelnõude lingi saamiseks palun täitke see vorm.

Kui teil on küsimusi, võtke palun ühendust aadressil Technical@pefc.org.