Uuest aastast muutuvad Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu teavitustasud

Alates 01.01.2021 muutuvad Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) teavitustasu tariifid. Tariifide tõus on vajalik selleks, et PEFC Eesti organisatsioon oleks jätkusuutlik ja suudaks ennast ise majandada.

PEFC Eesti tegevjuht Eve Rebane selgitas, et hinnamuutuse eesmärk on tagada PEFC Eesti organisatsiooni toimimine täiendavate väliste toetusteta. “Laekuv eelarveline täiendus leiab rakendust lisaväärtust loovate tegevuste edendamiseks, nagu sertifitseeritud turuosaliste jaoks müügikanalite kaardistamine ja uute ekspordi- ning turuvõimaluste loomine,” lisas ta.

Rebane tõi välja, et sertifitseerimisskeemi laiem eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele Eestis. “Organisatsiooni jätkusuutliku arengu ja strateegiliste eesmärkide saavutamise oluline eeldus on olla majanduslikult sõltumatu,” sõnas ta. “Rahaliselt sõltumatu sertifitseerimisskeem annab Eesti metsaomanikele ja ettevõtetele kindluse, et neil säilub laialdane turg. Globaalselt peetakse sertifikaati, mis kinnitab, et mets on kasvatatud jätkusuutlikul moel, eeltingimuseks partnerite valikul,” selgitas Rebane.

Hinnakirja uuendamisega kaasnevad sertifikaadiomaniku jaoks mitmed lihtsustused. “Näiteks kaob eraldi tasu PEFC logo kasutamise eest kõigile sertifitseeritud osapooltele, sisaldudes uuest aastast sertifikaadi tasumääras. Ühtlasi jätab EMSN kehtestamata rahvusvaheliselt kasutatava mitme tegevuskoha tasu tööstusele,” selgitas Rebane.

Täpsem info hinnakirja muudatuse kohta on leitav SIIN.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) on taganud PEFC-sertifitseerimise ja logode väljastamise järjepideva võimaluse Eestis aastast 2001 ning vedanud eest sertifitseerimise nõuete regulaarset ajakohastamist.

PEFC on maailma juhtiv metsasertifitseerimise organisatsioon. Tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, mille eesmärk on edendada säästvat metsa majandamist.

 

Lisainfo:

Eve Rebane

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu tegevjuht

eve.rebane@pefc.ee

tel +372 529 7807