PEFC-sertifitseeritud ettevõtete tarneahela ja metsamajandamise sertifitseerimist puudutavad piirangud COVID-19 viirusepuhangu ajal