COVID-19: PEFC pikendab 2020. aastal vastu võetud standardite üleminekuperioodi

Rahvusvahelise PEFC teadaanne

 

Pikendame kolme rahvusvahelise standardi muudetud versiooni üleminekuperioodi kuue kuu võrra, et toetada sertifitseeritud üksusi ja sertifitseerimisasutusi COVID-19 viirusepuhangu ajal.

 

Üleminekuperioodi pikendus kehtib tarneahela standardi (ST 2002), PEFC kaubamärgi standardi (ST 2001) ja nõuded sertifitseerimisasutustele – tarneahel (ST 2003) standardi 2020. aasta muudetud versioonidele. Uus üleminekutähtaeg on 14. veebruar 2022.

Tähtaja pikendus annab sertifitseerimisasutustele ja akrediteerimisasutustele lisaks kuus kuud, et viia oma protseduurid vastavusse nende kolme standardi 2020. aasta versiooni nõuetele. Teadvustame, et praegune olukord on raske paljudele ettevõtetele kogu maailmas, seega on tähtaja pikendamise eesmärk võimaldada huvirühmadele 2020 standarditele ülemineku aja osas rohkem paindlikkust.

Lisaks tähtaja pikenduse andmisele koostasime sertifitseeritud ettevõtetele ja sertifitseerimisasutustele auditeerimise juhised.

Nimetatud dokument kehtestab juhiste rakendamise üldise korra ning konkreetsed reeglid esmaste, resertifitseerimis- ja järelevalveauditite läbiviimiseks ning parandusmeetmete võtmise tõendamiseks.