Teade PEFC Eesti metsasertifitseerimise nõuete ülevaatamise protsessiga alustamise kohta

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) juhatus otsustas oma 24.oktoobri koosolekul alustada PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi ülevaatamist eesmärgiga tagada standardites esitatud nõuete vastavus PEFC rahvusvahelise skeemi nõuetele.

Teatame, et EMSN on alustanud ettevalmistava protsessiga ning sisulise tööga kavandame alustada 2020. aasta I kvartalis, mille kohta avaldame ka täiendava teate.

 

PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi uuendamine peab olema läbi viidud hiljemalt 14.novembriks 2021.a.

 

Lisainfo:

Eve Rebane

PEFC skeemi koordinaator

 

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu

Toompuiestee 24

10149 Tallinn

+372 529 7807

eve.rebane@pefc.ee