PEFC kutsub kaasa elama Türi Lillelaadal toimuvatele raievõistlustele

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu osaleb 17.-19. maini toimuva Türi 42. Lillalaada raames toimuvatel raievõistlustel xCUT CUP 2019 TOP10 üleskutsega „Mina tean!“. Metsateadliku mõtteviisi tunnuslausega juhime laadaliste tähelepanu vastutustundliku metsakasvatuse põhimõtetele ja tõstatame küsimuse inimeste tarbimisteadlikkuse osas.

 

Jätkusuutlik ja metsateadlik mõtteviis on saamas trendiks ning paljud edukad metsaomanikud ja metsa- ja puidutööstusettevõtted panustavad vastutustundlikku tegevusse ning soovivad seda ka teadlikult esitleda. Parim kinnitus oma tegevuse vastamise näitamisel keskkonna-, majandus- ja sotsiaalsetele standarditele on PEFC jätkusuutliku metsamajanduse ja tarneahela jälgimise sertifikaat. Raievõistlustel kasutatav puitmaterjal pärineb Luua Metsanduskooli PEFC-sertifitseeritud metsast.

 

 

„Luua Metsanduskool teab. Aga sina?“

 

Luua Metsanduskool majandab oma metsi säästlikult, õigusakte järgides ja vastutustundlikult ning nende sellealast tegevust on tunnustatud PEFC sertifikaadiga.

 

PEFC sertifikaat tõendab, et Luua Metsanduskooli metsades on tehtud kindlaks ökoloogiliselt tähtsad metsaalad ja need ka kaitstud, säilitatud on bioloogilist mitmekesisust, Luua kooli metsades ei kasutata ohtlikke kemikaale ja geneetiliselt muundatud puutaimi, kaitstud on metsatöötajate põhiõigused ja kindlustatud töötajate heaolu, võimalusel on eelistatud kohalikku tööjõudu, metsa ei raadata ning metsa majandamisel ja puiduvarumisel on järgitud kõiki kehtivaid õigusakte.

 

„Aga sina?“ tõstatab küsimuse iga inimese enda tasandil. Kas sina tead, kust on pärit puit, puidul põhinev pakend või paber, mida sa igapäevaselt kasutad? Kuidas need puud on kasvatatud, varutud ning mil moel tooteks töödeldud?

 

Mina tean! on metsateadlikkusele viitav tunnuslause metsaomanikele, metsatööstusettevõtetele ja tarbijatele ja sellega suuname tähelepanu metsahoidlikule ning vastutustundlikule käitumisele. PEFC märgis tootel või pakendil näitab, et pakend või toode sisaldab puitu või on tehtud puidul põhinevatest materjalidest ning annab kindluse, et puit, mida tootes või pakendis kasutatakse, on pärit legaalselt ja õigusaktidele vastavalt majandatud metsast – metsast, kus muuhulgas ei kasutata geneetiliselt muundatud puutaimi, kus väärtuslikud metsaalad aga ka metsatöötajate õigused on kaitstud ning tagatud on töötajate heaolu. Sertifitseerimine on kvaliteedimärk, mis pakub tarbijatele kindlust temale oluliste väärtuste toetuseks.

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest.

 

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu liikmed on MTÜ Eesti Erametsaliit, MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, MTÜ Eesti Metsaselts, Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing, MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ning MTÜ Eesti Looduskaitse Selts.

Türi Lillelaada kohta leiate lisainfot SIIT.

 

Lisainfo:

Eve Rebane

Tegevjuht

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu

Toompuiestee 24

10149 Tallinn

+372 529 7807

info@pefc.ee