PEFC tarneahela sertifitseerimise kohandamine tuleviku jaoks

Juba üle 18 000 ettevõtte maailmas omavad tarneahela sertifikaati ning see mõjutab ka ettevõtete juhtimist ning otsuseid. Selle tõttu on rahvusvaheline PEFC võtnud eesmärgiks kohandada PEFC tarneahela standardit, et see vastaks klientide ootustele ning oleks lihtne kasutada.

Rahvusvahelises PEFCs on standardite läbivaatuseks loodud töögrupp, kelle ülesanne on jätkata tarneahela standardite revisjoni protsessi. Kokku on rahvusvahelises PEFC ridades hetkel kuus töögruppi, kelle ülesandeks on erinevate standardite läbivaatus.

Uuritakse ka logo kasutust

Eelmainitud tarneahela töögrupi eesmärgiks on samuti üle vaadata logo kasutamise reeglid. Kuna tarbijatele muutuvad toodetel asuvad etiketid järjest tähtsamaks, on vaja vastavad dokumendid üle kontrollida, et tagada täpne ning väärkasutusi vähendav reeglistik.

documents