Standard

PEFC tarneahela standard on selleks, et jätkusuutlikult majandatud metsade puit jõuaks kõiki ahela etappe läbides tarbija toodetesse. Kodudesse, kontoritesse, teeninduspindadele ja avalikku ruumi.

 

PEFC tarneahela sertifikaat annab sõltumatu kontrollitud tagatise, et tootes sisalduv sertifitseeritud metsapõhine materjal pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest. See täiendab PEFC metsamajandamise sertifitseerimist, mis tagab, et metsi majandatakse kooskõlas keskkonna-, sotsiaalsete- kultuuriliste ja majanduslike nõuetega.

Ettevõtjad ja metsaomanikud räägivad PEFC jätkusuutliku puidu kasutamisest Eestis ja välisturgudel

Laiapõhjaline PEFC tarneahela standard

PEFC tarneahela standardi koostamisel panustavad paljude eri riikide ja valdkondade huvigrupid.

Standard on vajalik valdkonna reguleerimisel nii kohalikul, üle-eestilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. PEFC standard lahendab valdkonna seadusandluses ja ühiskonnas reguleerimata küsimusi.

PEFC tarneahela standard luuakse 5 aastaks. Viie aasta möödudes vaadatakse kehtiv standard üle ning vajadusel korrigeeritakse ja kaasajastatakse.

Standardi dokumendid

2020.aasta PEFC tarneahela standardi versioon asendab 2013.aasta standardi. See tähendab seda, et ettevõtted, kes on serditud 2013.aasta standardi järgi, valmistuvad alates 14. augustist 2022 auditiks vastavalt uuele standardile.
 

PEFC 2020.aasta tarneahela standard inglise keeles

PEFC 2020.aasta tarneahela standard eesti keeles

PEFC tarneahela standardi juhend

Standard

PEFC metsamajandamise standard on loodud selleks, et meie metsi jätkusuutlikult majandada.

PEFC-Eesti metsamajandamise standard on kohandatud Eestile sobivaks siinsamas Eestis. See on laiapõhjaline dokument, mille koostamisse panustavad paljude eri valdkondade huvigrupid. Standardi eesmärk on edendada metsade sertifitseerimisega Eesti metsade jätkusuutlikku arengut ja majandamist.

Standard suunab omanikke metsa majandamisel arvesse võtma majanduslikke, ökoloogilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte.

Standardi dokumendid

Metsamajandamise standard on metsaomanike jaoks normatiivne dokument, mille järgimine annab õiguse saada PEFC metsamajandamise sertifikaadi. Uus Eesti PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standard kinnitati 04.05.2022.a ning ta jõustus 04.05.2023. Üleminekuperiood on 1 aasta peale jõustumist, ehk uuele standardile üleminekuks on serdiomanikel aega kuni 2024.aasta 03.maini.

2015.a metsamajandamise standardi alusel väljastatud metsamajandamise sertifikaatide kehtivus lõpeb 03.05.2024 (k.a), mis tähendab, et alates 04.maist 2024 need sertifikaadid enam ei kehti. Samuti ei saa sellest kuupäevast alates enam 2015.a metsamajandamise standardi alusel sertifikaate väljastada.

2015.a metsamajandamise standard (kehtib kuni 03.05.2024)

Uue metsamajandamise standardi kommenteeritud versioon