Hangi teadlikult puitu, mis on pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest!

Lisage hanketingimustesse jätkusuutlik puit kui väärtuslik ja tervislik materjal. See on oluline panus inimeste teadlikkuse tõstmisele ning jätkusuutliku elu- ja töökeskkonna loomisele.

Puit on keskkonnasõbralik materjal, mida kasutatakse aina enam ehituses ja sisearhitektuuris. Serditud PEFC puitu on paljude Euroopa linnade hoonetes ja haljasaladel. Ka Eesti koolides, spordirajatistes, tervise- ja vabaajakeskustes, vallamajades ning mujal avalikus ruumis, võiks kõnekas ja end  tõestanud materjal aina enam kasutust leida. 

PEFC märgise mõte on metsade ja looduse hoidmine ning säästlik kasutamine.

PEFC on jätkusuutliku metsanduse kvaliteedimärgis. PEFC-metsade puitu kontrollitakse alates hetkest, mil noor taim kasvama pannakse. Läbipaistev ja jägitav on toote teekond metsast ja tootmisest kuni lõpptarbijani välja.

Jätkusuutliku metsanduse kirjeldus

Märgis on teadliku hankija tööriist. Ka Eesti vald võib kasutada PEFC märgist, kui ta hangib serditud puitu.

Mida märgis annab?

PEFC tootevälist (off-product) märgist saavad hankijad kasutada praktilises turunduses.

Näiteks esitlustes, kodulehel, digiturunduses ja meedias, trükistel, arvetel, visiitkaartidel, meiliallkirjas, seminaride ja  kampaaniate materjalidel. 

Kuidas toimib?

Kasulikud lingid

Genereeri märgis

Vaata märgisega
toodete fotosid

Otsi PEFC märgisega tooteid Eestis