Warmeston 2
Warmeston OÜ

Warmeston OÜ põhitegevuseks on puidupelletite tootmine ja müük. Toorainena kasutame jätkusuutlikult varutud puidutöötlemise jääke ja väheväärtuslikku ümarpuitu, mille järele sellises mahus väljaspool bioenergeetikat Eestis alternatiivne kasutus puudub. Nii aitame parandada Eesti metsa- ja puidutööstuse konkurentsivõimet, vähendada fossiilsete kütuste kasutamist energiasektoris ning täiendada päikesest- ja tuulest energia tootmist, mis ei ole juhitav.