tekst_ronga_sees
Voore Mets OÜ

VOORE METS OÜ on Graanul Mets kontserni kuuluv metsamajandamisega tegelev ettevõte. Meie eesmärgiks on metsade keskkonnasäästlik ja majanduslikult efektiivne majandamine olles sealjuures usaldusväärne koostööpartner nii väikesele kui suurele metsaomanikule. Omame PEFC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaate. Voore Mets OÜ omab koostöölepingud kõigi suuremate Eesti puidutöötlejatega. Suudame pakkuda konkurentsivõimalist hinda kogu sortimendile, kaasa arvatud küttepuidule ja hakkpuidu tootmiseks sobivale metsamaterjalile.