Valga Puu logo3
Valga Puu OÜ

OÜ Valga Puu on 1999. aastal asutatud metsamajandamisega tegelev ettevõte, mis kuulub metsanduskontserni Graanul Mets. Teeme metsas kõik vajaminevad tööd alates metsa istutamisest kuni lõppraieni, lõpetades teede ehituse ning metsakuivendusega. Tänaseks omab Valga Puu pikaajalisi ja vastastikku kasumlikke suhteid väga paljude klientide ja koostööpartneritega, olles ka ise metsaomanik. Meie ettevõte koos tütarfirmadega annab tööd rohkem kui 100 töötajale, kes omavad ametialast kõrgharidust või erialast kvalifikatsiooni. Kõik töötajad osalevad aastaringselt erinevatel koolitustel, et olla ametialaste teadmiste ja oskuste poolest metsamajanduse kõige teravamas tipus.Valga Puu on Eesti Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liige.

Me hoolime looduskeskkonnast ning teostame metsamajandamise töid loodusressursse säästes ja PEFC metsamajandamise standardit jälgides ning juhindume metsade majandamisel seadustest ja õigusaktidest.