united loggers logo
United Loggers OÜ

United Loggers OÜ on hakkepuidu tootmise ja ümarmetsamaterjali kaubandusega tegelev ettevõte. Peamised tegevusalad on küttehakke ja küttepuu ost ning müük. Pakume ka puidu hakkimisteenust. Tegeleme Rootsis, Soomes, Saksamaal ja Poolas metsa ülestöötamisega ning tuulemurru likvideerimisega. United Loggers on kodumaisel kapitalil põhinev ettevõte. Tegutseme aastast 2003. Metsa ülestöötamisel kasutame tehnikat ja tehnoloogiaid mis võimaldavad metsast raiejääkide transportimist ning sellest puiduhakke tootmist. Selline raie-alade puhastamine tõstab metsa kasutuse tulukust ning vähendab metsa tuleohtu ja lihtsustab edasiste metsatööde teostamist. Vastavalt kliendi soovile teostame meretransporti Euroopa piires, meie partnerfirmad omavad jääklassiga kaubalaevu, mis tagab kauba jõudmist sihtkohta ka rasketes talvetingimustes. Vajadusel ja sobivusel kasutame iselaadija-tüüpi transpordilaeva, kaubatrümmi mahuga kuni 6400m3. Seda tüüpi laeva kasutamine muudab kauba peale- ja mahalaadimise paindlikumaks ning paljudel juhtudel kiiremaks.

KATEGOORIA: Ümarpuit