Timberwise logo
Timberwise OÜ

Timberwise OÜ tegeleb metsamajdandamisega ning metsamaade ostuga. Meie meeskond omab metsanduses pikaajalisi kogemusi. Oleme abiks metsaomanikele kõikides metsamajandust puudutavates küsimustes. Lisaks Eestile majandame metsa ka Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Omame PEFC sertifikaati.

Teenused:

– Koostame metsaomanikele metsamajandamiskavasid. Metsamajandamislepingu sõlmimisel on metsamajandamiskava metsaomanikule tasuta.

– Teostame võsalõikust ja väheväärtusliku lehtpuu raiet, nii metsaaladelt kui ka põldudelt eesmärgiga toota sellest puiduhaket.

– Teostame harvendus ja lageraiet nii saemeeste kui ka harvesteriga. Väiksemate mahtudega sanitaarraie ja harvendusraie teostamisel kasutame saemehi.

– Teostame metsamaterjali väljavedu nii forwarderite kui ka kergemate metsaveotraktoritega. Teostame võsaraie ja väheväärtusliku lehtpuuraie kompleksteenust ning ostame virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks.

– Teostame võsalõikajatega kultuurihooldust, valgustusraiet ja noorendike harvendust.