tavamets_logo
Tava Mets OÜ

Tava Mets OÜ on 1997. aastal asutatud Eesti omanikele kuuluv ettevõte, mis on stabiilselt metsamajanduse valdkonnas tegutsenud üle 25 aasta. Ettevõte on reaalselt metsamajandusliku tegevus-suunitlusega metsafirma. Tava Mets OÜ metsandusalane majandustegevus on otseselt Eesti puidutoodete eksporti toetav. Ettevõtte omandis on üle 8000 hektari maakasutust, millest üle 7000 hektari on PEFC sertifikaadiga metsamaa. Sertifikaat väljastatakse metsafirmadele, kes majandavad metsa säästva metsamajanduse põhimõtetel. Enamuse ettevõtte käibest moodustab metsa ülestöötamine ja puidu müük Eesti suurimatele ümarpuidu varujatele, kes pärast ümbertöötlemist erinevad tootegrupid, kas ekspordivad või varustavad toormega kohalikku puidutöötlemissektorit.

KATEGOORIA: Serditud mets