Logo1
Saarte Metsamajanduse OÜ

SAARTE METSAMAJANDUSE OÜ on aastast 2002 peamiselt Saaremaal tegutsev ettevõte. Põhilisteks tegevusaladeks on puidukaubandus, metsa ost ja metsamajandamine. Meie ettevõttes töötavad inimesed on oma ala spetsialistid, kes omavad metsamajandamises pikaajalist kogemust. Meie põhitegevuseks on metsa ost , metsa müük, metsamajandamine, metsamaterjali ost ning metsakinnistu ost.

Metsa majandamiseks kasutame nii harvendus- kui ka lõppraidemasinaid, mis annavad võimaluse majandada erinevaid metsatüüpe vastavalt ilmastikuoludele.

Meie partneriteks on mitmed Skandinaavias tegutsevad puidutööstuse ettevõtted, kellele meie varume nii ettevõtetelt kui ka väiksematelt erametsa omanikelt metsamaterjali. Lisaks ostame metsakinnistuid ning raieõiguseid.

Oleme oma tegevustes efektiivsed, kuid samas keskkonnasõbralikud, et metsa tootlikkus ja uuenemisvõime säiliksid. Aitame metsaomanikku kinnistu hindamisel, metsamajanduskavade koostamisel, maamõõdutööde korraldamisel.

KATEGOORIA: Serditud mets