RMK-logo
Riigimetsa Majandamise Keskus

Eesti on maailma üks metsarikkamaid riike, metsaga on kaetud pool meie maismaast. RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast. Seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust. RMK koosseisu kuulub Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark ja Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab ligi 700 inimest, kokku saab RMK hallatavas metsas tööd umbes 6500 inimest. Eesti riigimetsa majandatakse säästvalt.

 

RMK tegevusvaldkonnad on:

  • maakasutus
  • metsamajandus
  • metsakorraldus
  • taimla- ja seemnemajandus
  • puiduturustus
  • looduskasutus, sh külastuskorraldus ja looduskaitse

 

KATEGOORIA: Serditud mets