Puumerkki AS kandiline logo
Puumerkki AS

Puumerkki on puitehitamisele spetsialiseerunud ettevõte, mis teenindab ehitusettevõtteid, edasimüüjaid ja tööstust Soomes ning Balti riikides. Vastavalt klientide vajadustele kavandatud tooted ja teenused moodustavad tähtsa osa meie pakkumisest. Tahame pakkuda oma klientidele võimalikult paindlikku ja lihtsat teenindamist. Oleme palju muudki kui puittoodete asjatundja. Meie oskused on kombinatsioon tootetundmisest, logistikaoskustest, tegevusala üldisest mõistmisest ja klientide tegevusviiside tundmisest. Arendame oma teenuseid ja tooteid koostöös ala juhtivate ettevõtetega.

Puumerkki AS vastutustundlik ettevõte.Vastutus on meie tegevuse üks peamisi põhimõtteid. Püüame alati ja kõikjal tegutseda vastutustundlikult, võttes arvesse oma tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid. Puumerkki kontrollib puidu päritolu 100%. Hoolitseme selle eest, et müüdav puit vastaks nii ELi õiguse kui ka siseriiklike seaduste nõuetele. Meie puittoodetes kasutatakse ainult säästvalt majandatud metsadest pärinevat puitu ja need sobivad hästi keskkonnasäästlike hoonete jaoks.