Puiduhake.com OÜ
Puiduhake.com OÜ

Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Toodatakse hakkepuitu ehk puiduhaket. Teostatakse raietöid, võsalõikust, metsamaterjali väljaveoteenust, pinnasetöid, ohtlike puude langetamist, okste ja kändude äravedu ja toodame võsast ning raiutud materjalist hakkepuitu. Lisaks pakuvad transportteenust ja müüme mulda ning multsi/hakkepuitu. Peamised kliendid on kinnisvaraarendajad/haldaja, trasside/teede omanikud ja hooldajad, ehitusfirmad, omavalitsused, eraisikud ning põllumehed.