10224657_METSATERVENDUSE-OU_90477744_a_l
Metsatervenduse OÜ

Metsatervenduse OÜ on 1997. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte.

Meie põhitegevuseks on soetatud maade ja metsade väärtustamine ning heaperemehelik ja jätkusuutlik majandamine. Metsa- ja põllumaid omame üle kogu vabariigi.

Ettevõtte eesmärgiks on majandada metsi loodussäästlike ja maaelu säilimise põhimõtete järgi, et säilitada mets kui looduskeskkond, aga ka kui töö- ja elukoht tulevastele põlvedele. Meil puuduvad palgal olevad raiemehed, kallis metsatehnika ja metsatööstus. Meie raietegevuse läbiviimisel on peamiseks kriteeriumiks vajadus tõsta metsade tootlikkust, seejuures järgides  nelja aspekti – majanduslikku, sotsiaalset, ökoloogilist ja kultuurilist.

Me investeerime jätkuvalt kogu tulu tagasi metsa- ja põllumaasse läbi uute investeeringute, maaparanduse, teede ehituse, metsade hoolduse ja uuenduse. Kanname suurt ühiskondlikku koormust seoses looduskaitsega ja liikide elupaikade parendamisega. Meil lasub väga suur vastutus nii kogu Eesti maarahva säilimise kui ka looduskeskkonna säilitamise ees!

Kuulume metsaühistusse Ühinenud Metsaomanikud MTÜ ja läbi selle Eesti Erametsaliitu ning Eesti Maaparandajate Seltsi ja üheksasse Maaparandusühistusse.

Meie koostööpartneriteks on TÜ Eesti Puidumüügikeskus, Erametsakeskus, Riigimetsa Majandamisekeskus jt.

Metsatervenduse OÜ omanduses on ligikaudu 8 269 ha metsamaad ja 4 964 ha põllumaad.
2020. aastal tehti metsade hooldus- ja uuendustöid ligikaudu 1 098-l hektaril metsamaal.
2020. aastal istutati oma metsadesse üle 407 tuhande uue puu.

KATEGOORIA: Serditud mets