metsahake4
Metsahake OÜ

Metsahake OÜ tegutseb 2012. aastast, põhitegevuseks on hakkepuidu tootmine ja müük, jäätmepuidust küttematerjali tootmine katlamajade tarbeks ning hakkepuidu transportteenuse pakkumine. Hakkepuitu toodavad peamiselt võsast. See on keskonnasäästlik tegevus, kuna parandab metsa üldist ilmet. Samuti muudab ka hilisema majandamise lihtsamaks ning odavamaks. Metsahake OÜ on üks neljast metsandusega tegutsevast grupi ettevõttest.

Metsahake OÜ tegeleb metsa istutamisest ja hooldamisest kuni harvenduse ja lõppraieteni välja. Ettevõtte töötajad on metsa majandamisel loodussõbralikud, keskkonnasäästlikud, et metsa jätkuks ka tulevastele põlvedele. Ettevõte pakub paindlikke võimalusi metsa majandamisel ja hooldamisel.

Metsahake OÜ pakub metsaomanikule võimalust müüa raieõigust või metsamaterjali õiglase hinnaga. Aastas müüvad ümarmetsamaterjali 50 000 tihumeetrit. Ettevõtte eeliseks metsandus valdkonnas on paarikümne aastase kogemuste ja vastava haridusega metsandus-spetsialistidest koosnev meeskond.