10326257_metsa-forest-eesti-as_85525118_a_xl
Metsä Forest Eesti AS

Metsä Forest Eesti on Soome Metsä Group kontserni kuuluv Eestis tegutsev tütarettevõte. 1992. aasta suvel loodi AS Mets & Puu ja 1994. aasta suvel AS Metsind, nende kahe ettevõtte ühinemisel aastal 2002 rajati õigusjärglane AS Metsäliitto Eesti, mis kuni 2005. aasta sügiseni töötas nime all AS Mets ja Puu. Alates 22.02.2012 on ettevõtte nimi Metsä Forest Eesti AS. Meie ettevõte kuulub Eesti suurimate ja mitmekülgsemate metsatööstusettevõtete hulka, kelle varumismaht on aasta-aastalt kasvanud.

Metsä Forest Eesti AS-i põhiline tegevusala on metsamaterjali ja puiduhakke varumine Eestis. Täiendavalt hangitakse metsamaterjali ka naaberriikidest.
Metsä Forest Eesti AS-i peamine eesmärk on varustada Metsä Group kontserni ettevõtteid metsamaterjaliga.

Puiduvarumine põhineb kliendi soovidel toote ja teenuse nõuete osas. Kõigis puidu­varumisega seotud tegevustes lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest. Oma tegevuses lähtume pikaajalistest perspektiividest – järjepidevalt parendada ettevõtte efektiivsust, konkurentsivõimet ja juhtimissüsteemi mõjusust toetudes analüüsile.

KATEGOORIA: Ümarpuit