Landeker OÜ 500x500
Landeker OÜ

Landeker OÜ asutati 2000.aastal. Ettevõtte põhieesmärgiks on põllumaade ja metsakinnistute ostmine ning nende heaperemehelik majandamine, kinnisvaraarendus, metsamaterjali müük ning maaturismi edendamine.

Landeker OÜ on suurt tähelepanu pööranud  ettevõtte valduses oleva metsa uuendamisele, põldude säilimisele, samuti kehvas seisundis ostetud kinnistute korrastamisele. OÜ Landekeri ja tema sidusettevõtete valduses on üle 11 000 hektari maad, millest metsamaad on ligikaudu 8500 hektarit.Mets on kõige tervislikum ja loodussõbralikum keskkond. Eesmärk on metsi majandada vastutustundlikult, et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik metsas ringi jalutada ning marju ja seeni korjata. Eestlane on läbi aegade metsaga hästi läbi saanud.

Lisaks metsamaa majandamisele soovivad säilitada Eestimaa põldude viljakandvust. Ettevõte on  valdava osa oma põllumaast kohalikele põllumajandustootjatele rendile andnud.

KATEGOORIA: Serditud mets