HMPK OÜ

HMPK alustas tegevust 1998.a. HM Puidukaubanduse peamisteks koostööpartneriteks on Holmen Mets AS, mis on omakorda Rootsi kontserni Holmen Skog esindaja Eestis, Stora Enso Eesti AS ja Riigimetsa Majandamise Keskus. HM Puidukaubandus OÜ on Hiiu maakonnas registreeritud ettevõte. Põhiline tegevus toimub Lehtma sadamas, puidulaod asuvad veel Heltermaa ja Rohuküla sadamates. HM Puidukaubandus on ka Lehtma Saeveski üks osanikke ja aktiivselt osalenud selle loomisel. Saeveski kasutab toormeks peamiselt madalakvaliteedilist ümarpuitu, mis varem läks lihtsat paberipuuks. Paladel Ala külas toimub veel läbi tütarettevõtte Firewood Products OÜ halupuude tootmine, seda varustab toormega samuti HM Puidukaubandus. Lisaks tegutseb HMPK OÜ Rootsi metsandussektoris läbi tütarfirma Dagö Skog AB, kelle peamiseks koostööpartneriks on Reaxcer AB ja Westan Logistik AB. 2011. aastal muutis ettevõtte oma nime HMPK OÜ-ks. Meie peamine tegevusvaldkond on puidukaubandus. Ettevõte ostab metsavarujatelt ja metsaomanikelt metsamaterjali ja moodustab sellest erinevaid müügiüksusi. Firmal on suur metsaveoautode park. Kui ettevõte 1998.a. alustas, toodeti peamiselt Hiiumaal kase- ja okaspuupaberipuud ja okaspuupalki. Tänaseks on toodetavate sortimentide arv 30 ringis.