Gren_logo_RGB5
Gren Tartu AS

Gren Tartu AS peamised tegevused on energiatootmine biokütustel ja jäätmetel põhinevates koostootmisjaamades ning kaugkütte ja -jahutuse ning tööstuslike lahenduste pakkumine klientidele.

Gren viib ellu tulevikuvaatega energialahendusi juba täna jätkusuutlikul ja tõhusal viisil.

Ettevõte pakub tööstuslikke energialahendusi ja varustavad ühiskonda energiaga. Gren tegevused loovad energiat inimestele, äridele ja kogukondadele. Ettevõte tegutseb jätkusuutlike äride, paremate linnade ja parema elukvaliteedi nimel.